+90 212 294 01 02 iletisim@skalla.com.tr
Page

Stok Transfer Süreci

Malzemeler, transfer süreci ile lokasyonar arasında hareket eder.

Yeni Kurulum

Satın Alan Şirketin Üretim Yeri tarafından stok transfer siparişi açılarak süreç başlatılır. Teslimat yaratılır ve Malı Gönderen Şirketin Üretim Yeri mal çıkışı yaparak transfer sürecini devam ettirir.

Fiyatlandırma Süreci

Intercompany sürecinde MM ve SD süreçleri birlikte yürümektedir. Bu sebeple Satınalma için MM hesaplama şeması, satış için SD hesaplama şemaları tanımlanır.

Fiyatlandırma Süreci

MM ve SD hesaplama şemalarının yapısı birebir aynı kurulmalıdır ki süreç aynı senkronu yakalasın.

Faturalaşma Süreci

Intercompany sürecine dahil olan şirketler arasında faturalaşma gerçekleşir.

Faturalaşma Süreci

Malı Gönderen Şirket yaptığı transfere istinaden fatura keser, Satın Alan Şirket de teslim aldığı transfer için gelen fatura girişi yapar.

INTERCOMPANY

Stok Transferi, malzemenin bir kuruluşa bağlı lokasyonlar arasında hareket etmesidir.

Bir kuruluşa bağlı bir yada daha fazla şirket olabilir.

Her şirkete bağlı lokasyonlar ve bu lokasyonlara bağlı depo yerleri olabilir.

Holding ve/veya grup şirketleri gibi yapılanmalarda birden fazla şirket bulunmaktadır. Aynı çatı altındaki şirketler arasındaki stok transfer süreçleri SAP Retail’de Intercompany süreci ile yönetilmektedir.

Intercompany süreç devri aşağıdaki gibidir;

 • Stok transfer siparişi oluşturma
 • Teslimat belgesi oluşturma
 • Mal çıkışı yapma
 • Fatura kesme
 • Mal girişi yapma
 • Fatura girişi

SAP sisteminde Intercompany sürecinin yürütülebilmesi için öncelikle anaveriler tanımlanır:

 • Şirketler yaratılır
 • Üretim yerleri, Dağıtım merkezleri yaratılır ve ilgili şirketlere atanır
 • SD alanı ve Satınalma Organizasyonu Genişletmeleri yapılır
 • Malzeme tanımlanır
 • Fiyat girişi yapılır

SAP Retail ile Intercompany sürecini kullanarak tek sistem üzerinden tüm şirket hareketlerinizi kolaylıkla yönetebilir, kontrol edebilir ve anlık olarak raporlayabilirsiniz.

 • Stok Transferi

 • Fiyatlandırma

 • Faturalaşma

 • Stok Takibi

 • Intercompany Mahsuplaşma