İhraç Kayıtlı Satış Süreci Nedir? Hangi Firmalar Yapabilir?

11.01.2024

İhraç kayıtlı satış süreci, üretim yapan firmalar ile üretilen ürünlerin yurtdışına satılmasını ilgilendiren süreçtir.

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 3065 sayılı 11-c maddesi uyarınca döviz karşılığı yurt dışına yapılan satışlardan KDV alınmamaktadır. Bir başka söylem ile; malı üreten imalatçı firma “ürünlerini, ihracatı yapacak firmaya ihraç etme koşulu ile sattığında” KDV bedeli bu kapsamda alınmaz.

Hangi Firmalar İhraç Kayıtlı Satış Yapabilir?

İhraç kayıtlı satışların yapılabilmesi için öncellikle imalatçı konumunda olunması gereklidir. Sanatçı ve Ticaret Bakanlığının zorunlu tuttuğu ölçütleri mevcuttur. Bu ölçütlerin bir kısmı aşağıda belirtilmiştir:

• Sanayi siciline kayıt yaptırmış olunması
• Ticaret Odası veya Sanayi Odası gibi meslek odalarına kayıtlı olunması
• Sanayi sicil belgesine sahip olunması
• Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı onaylı gıda işletmesi belgesine sahip olunması
• Çiftçi kayıt belgesine sahip olunması,
• İşletme onay belgesi almış olunması
• Gerekli işçi sayısını karşılayabilmek
• Gerekli üretim altyapısına sahip olmak

İhraç Kayıtlı Satış Sürecinin SAP’de Uyarlanması

SAP'de bu süreci uyarladığımızda KDV'nin hem pozitif hem de negatif olarak çalışıp KDV tutarının sıfır olması sağlanır. Negatif KDV hesabı için de ayrı bir hesap olmalıdır

Fatura Örneği
SAP Faturasında KDV aşağıdaki gibi hem pozitif hem de negatif olarak görünmelidir. Böylelikle belgede KDV tutarı sıfır (0) olarak görünmektedir. Muhasebe hesap kaydı için ise 2 farklı hesap anahtarının kullanılması ve vergi göstergelerinin hesap anahtarına göre farklılaşması gerekmektedir.Muhasebe Belgesi
Muhasebe belgesinde ise KDV tutarı hem pozitif hem de negatif olarak 2 farklı hesapta çalışmıştır.

E-Fatura Belgesi
Fatura tipi “ihraç kayıtlı” olmalıdır. Ayrıca “Vergi istisna muafiyet sebebi” de E-fatura'da belirtilmelidir.