SAP Entegrasyonu (İmplementasyonu) Nedir? Neden Önemli?

19.03.2024

SAP Entegrasyonu, özellikle büyük ölçekli şirketlerde bulunan departmanlarda yürütülen faaliyetlerin ayrı ayrı takibinin yapılması yerine şirket içinde kullanılan bütün programların tek veri tabanında birleştirilmesi olarak tanımlanabilir. Bu sayede farklı departmanlarda eş zamanlı erişim gereksinimi de sağlanmaktadır.

SAP Entegrasyonu şirket içi uygulamalar ile SAP uygulamaları arasında iş ve veri süreçlerinin paylaşımını sağlamaktadır. İşletmelerde veri tutarlılığının ve verimliliğin artırılması, hataların minimize edilmesi ve karar almaya yönelik süreçlerin iyileştirilmesi için kullanılmaktadır.

SAP Entegrasyonu Ne İşe Yarar?

SAP Entegrasyonu:

  • İşletmelerde farklı sistemler arasındaki veri akışlarının otomatik hale gelmesini sağlamakta ve senkronizasyon oluşturmaktadır. Böylelikle işletmede veriler daha tutarlı hale gelmekte, veri girişine ilişkin hatalar azalmaktadır.
  • Farklı işler ve departmanlar arasında veri ve bilgi paylaşımı bu entegrasyonla sağlanmakta veya kolaylaşmaktadır.
  • Zaman açısından tasarruf sağlamakta ve maliyetleri düşürmektedir. Verilerin otomatik akışı ve iş süreçlerinin entegre edilmesi departmanlar arasındaki koordineyi de artırmaktadır.
  • İşletmelerde gerçek zamanlı ve kapsamlı verilere erişimi kolaylaştırmaktadır. Böylece daha bilinçli kararlar alınmakta, tepkiler çok daha hızlı bir biçimde verilmektedir.

SAP Entegrasyonunun İşletmeler İçin Faydası

SAP Entegrasyonu işletmelerde en önemli stratejik araçlardan biridir. İş süreçlerinin ve veri aktarımlarının entegre edilmesi işletmelerin çalışma verimini artırmakta, işletmelere rekabet açısından avantaj kazandırmakta ve büyümeyi sürdürülebilir hale getirmektedir.

SAP Entegrasyonu, bir işletmede SAP sistemlerini kullanılan diğer sistemlerle birleştirme ve veriler arası alışverişte bulunulmasını sağlamaktadır. İşletme içinde bulunan farklı departmanların kullandığı sistemlerde verilerin otomatik şekilde akmasını sağlamakta ve verimli iş süreçleri sağlamaktadır. Bunun yanında farklı sistemlerde bulunan veriler de bu entegrasyon ile otomatik olarak güncel hale getirilmektedir.

SAP Entegrasyonunun Zorlukları Nelerdir?

SAP entegrasyonu birtakım zorluklar içermektedir, bunlar şöyle sıralanabilir:

  • Farklı sistemler farklı veri formatlarına sahip olabilir veya mevcut verilerin gereksinimleri farklı olabilir. Bu durumda entegrasyon yeterli olmayabilir.
  • Veri güvenliği son derece hassas bir konu olup farklı sistemler entegrasyon aşamasında birbirinden farklı güvenlik gereksinimlerine sahip olabilir, bu durumda veriler özelinde güvenlik tedbirleri alınması önem kazanmaktadır.
  • SAP Entegrasyonu için süreçlerin doğru şekilde planlanmaması uygulama aşamasında çeşitli sorunları beraberinde getirebilir.

Keşfedin: SAP Cloud Integration Nedir?

SAP Entegrasyonu Hangi İşletmeler İçin Uygun?

SAP Entegrasyonu kullanımı özellikle işletmelerde birden fazla departmanın eş zamanlı çalışması gereken ve verilerin ortak kullanıldığı zamanlarda oldukça uygun bir kullanım sunmaktadır. Örneğin bir işletmede satın alma, finansal rapor oluşturma, stok kontrolü gibi farklı süreçlere sahip departmanların daha hızlı ve verimli çalışması için özellikle de günümüzde bir gereklilik halini almıştır.

SAP Entegrasyonu işletmelerdeki farklı sistemlerin birbirileri ile bağlı hale getirilmesi gerektiği durumlarda da tercih edilebilir. Örneğin banka sistemleri ve finans sistemleri arasında kurulan bir entegrasyon ile iş süreçleri büyük oranda kolaylaşacak ve hızlanacaktır.

İşletmenin sahip olduğu gereksinimler doğrultusunda farklı biçimlerde de bu entegrasyonun kullanılması mümkündür fakat buna işletme özelinde karar verilmelidir. Orta ölçekli bir işletme ile büyük ölçekli bir işletme için farklı SAP Entegrasyonu çözümleri kullanılması işletmeler özelinde bu sistemden daha fazla verim alınmasını sağlayacaktır.