Konsinye Satış Nedir? İşletmeler İçin Konsinye Süreci

17.02.2024

Konsinye satış, bir mala sahip olan satıcının malı henüz satmamasına rağmen bir alıcının satabilmesi ya da malın tükenmesi halinde ödeme yapmasına dayanan ticari bir modeldir. Bu uygulama satıcının mali bir başka işletmede, satış noktasında ya da depoda bulundurmasını ifade etmektedir. Bir başka ifade ile malın mülkiyetinin satıcıda kalması, malın alıcısı olan tarafa malı vermesidir.

Malın sahibi olan satıcı konsinyatör, malın alıcısı olan taraf ise konsinye olarak ifade edilmektedir. Konsinye satış daha çok bir emanet işlemi gibi düşünülebilir. Bunun sebebi, konsinye tarafından satılana kadar mala ait mülkiyetin konsinyatörde kalmasıdır. Konsiyenin temel görevi mal satılana dek ona aracılık etmektir. Bu model perakende satış yapılan sektörlerde sıklıkla tercih edilmektedir. Satıcı tarafından ürüne ilişkin risklerin azaltılması, daha geniş pazarlara ulaşmada önemlidir. Taraflar arasında yapılan anlaşma detayları ve ödeme süreçleri, malın durumu gibi detaylar net bir biçimde belirlenmelidir.

Konsinye Süreci Neyi İfade Eder?

Konsinye süreci bir anlaşma yapılması, malın teslimatının gerçekleştirilmesi, alıcı tarafından satış yapılması ve daha sonra ödeme yapması adımlarını içermektedir. Konsinye sürecinin işleyişi şu şekildedir:

  • Alıcı ve satıcı arasında bir anlaşma sağlanır. Satıcı tarafından mal alıcıya teslim edilir ancak ödeme aşaması henüz tamamlanmamıştır.
  • Malı kendi işletmesinde satışa sunan alıcı, malın tamamını satmadan ödeme yapma zorunluluğuna sahip değildir.
  • Malı alıcıya satan konsinyatörün ödemesi, alıcının (konsiyenin) malı satarak elde ettiği gelirle yapılır. Bunun için genellikle bir zaman aralığı bulunur.

Konsinye süreci, konsinyatörün mallarını daha geniş pazarlara açabilmesi için bir olanaktır ve konsiyeye ürünleri satın almadan satma imkânı vermektedir. Fakat sürece ilişkin detayların bu işlemin başlangıcında konuşulması ve netleştirilmesi gerekmektedir, aksi halde anlaşmaya uyumlu hareket edilmediğinde sorun yaşanabilmektedir.

Keşfedin: SAP Modülleri Nelerdir?

İşletmeler İçin Konsinye Danışmanlık Ne İşe Yarar?

İşletmeler için konsinye danışmanlık, konsinye sürecinin verimli ve etkili biçimde sürdürülmesi bakımından önem taşımaktadır. Bu hizmetle işletmelerde konsinye modelinin daha iyi bir biçimde anlaşılması ve uygulama aşamasında optimizasyon kolaylığı sunulmaktadır. Aynı zamanda işletmeler için konsinye danışmanlık şu avantajları sunmaktadır:

  • Konsinye danışmanlık ile işletmelerde bu ticaret biçimine yönelik planlama seçenekleri sunulmaktadır. Hangi ürünlerin konsinye kapsamında sunulacağı, hangi pazarlarda satış yapılacağı ve hangi süreçlerle sistemin sürdürüleceği gibi konulara yönelik destek sağlamaktadır.
  • Konsinye süreçleri karmaşık bir yapıya sahip olduğu için yasal süreçlerde de danışmanlık kapsamında destek sağlanabilmektedir. Konularla ilgili işletmelere bilgilendirme yapılarak gerekli yasal düzenlemelere optimizasyon için katkı sağlanmaktadır.
  • İşletmelerde konsinye satış için gerekli olan sipariş süreçleri, stok yönetimi, ödeme süreçleri gibi birçok alanda hizmet verilebilmektedir.
  • Riskli bir ticaret modeli olan konsinye satışlarda ödeme açısından bir sorun yaşanmaması ile ilgili olarak işletmelerde konsinye danışmanlığı son derece yararlı olabilmektedir.
  • Yapılacak satışların hangi pazarlarda daha etkili olacağına yönelik Pazar araştırması, personelin bu tür ticaretle ilgili bilgilendirilmesi ve uygulamaların doğru şekilde yürütülmesi gibi yönlerden de konsinye satış danışmanlığı hizmeti alınabilmektedir.

Konsinye İşlem Ne Demek?

Konsinye işlem, bir işletmede daha önceden belirlenen bir fiyata veya günün şartlarına göre satılması için malın konsinyatör tarafından konsiyeye gönderilmesini ifade etmektedir. Bu işlemde gönderilen malın veya ürünün dönemde geçerli olan piyasa koşullarına uygun bir biçimde sunumu sağlanmaktadır. Konsinyeli işlemler kapsamında giysi, aksesuar, kitap, araç ya da daha başka ürünler satışa sunulabilmektedir.

Konsinye Satış Örneği

Konsinye satış örneği şu şekilde verilebilir: Konsinyatör, tasarladığı tekstil ürünlerini satmak için perakende çalışan ve mağaza sahibi olan konsinye ile bir anlaşma yapar. Konsinyatör, konsinyenin mağazasında sergileme ve satma hakkına karşılık konsinyeye her bir satıştan belli bir yüzde ödeme yapmayı kabul eder.

Yine bir başka örnek olarak, konsinye satış çerçevesinde konsinyatör tarafından araç bir satıcıya emanet edilmekte, aracı kişi de satışı gerçekleştirmektedir. Araç için bir alıcı çıktığında ve satış gerçekleştiğinde konsinyatörle iletişim kurulur, aracı gerçekleştirdiği satıştan kendi komisyonunu alır.

Konsinye Araç Ne Demek?

Konsinye araç, birey ya da şirketin sahip olduğu aracın, bir başka kişi ve şirkete satılması ya da kullanılması için devredilmesi demektir. Bu durumda konsinyatör, konsinye aracın mülkiyetine sahiptir fakat bu aracın kullanımı ya da satışı için bir konsinye ile anlaşma yapmıştır. Konsinye araç daha çok sergileme, satış, tanıtım vb. amaçlar için kullanılan araçlarda yaygın şekilde kullanılmaktadır. Bu sistemle mal sahibi olan konsinyatörün daha az riske maruz kalmasını sağlamaktadır.

Konsinye Ürün Ne Demek?

Konsinye ürün, bir malın satıcı tarafından daha satılmamışken, başka bir birey veya şirket için satışa sunulması demektir. Bu durumda konsinyatör ürünün mülkiyetini vermez fakat ürünlerin satılması ve bunlarda gelir sağlanması için konsinyeyle anlaşır.

Konsinye Teslim Ne Demek?

Konsinye teslim, bir malın satıcısının daha satılmadan başka birine ya da şirkete malı teslim ettiği uygulama demektir. Konsinyatör bu tür bir durumda ürünün mülkiyetini elinde tutmaktadır fakat ürünlerden gelir sağlamak ya da ürünleri satmak için bir konsinyeyle anlaşma yapmaktadır. Konsinye teslim perakende sektöründe sıklıkla kullanılır. Satıcı depolama ve stok yapma maliyetlerinden kurtulmak için mallarını bir konsinyeye iletir. Bu esnada mallar teslim alınırken komisyon ya da anlaşılmış olan bir ücrete karşılık satışlar konsinye tarafından yapılır.

Keşfedin: SAP S/4HANA Dönüşüm

Konsinye Sistemi Avantajlı Mı?

Konsinye sistemi özellikle malın sahibi için avantajlı bir sistemdir. Satıcı ürünleri stok yapmak ya da depolamak durumunda kalmadan, maliyetleri azaltır ve mal satılana kadar mülkiyetini de konsinyeye vermek zorunda değildir. Böylece satıcı yani konsinyatör, mallarını müşterilere günün şartlarına uygun fiyatlarla sunabilmekte, ürünlere ya da kazanca yönelik riski minimuma düşürebilmektedir.

Sap danışmanlığı, hizmetlerimiz ve tecrübelerimiz hakkında bilgi edinmek için bize ulaşabilirsiniz: info@skalla.com.tr