SAP Nedir? SAP Modülleri ve İşlevleri Nelerdir?

14.02.2024

SAP, kurumlar arasında verilerin etkili bir biçimde işletilmesini sağlayan, kuruluşun kârlı bir şekilde yönetilmesine olanak tanıyan ve bilgi akışını sağlayıcı çözümler geliştiren bir yazılım sistemidir. Bu sistemle kuruluşların farklı departmanlarında koordine ve iletişimin güçlendirilmesi ve entegrasyonu amaçlanmıştır.

Sistem, birden fazla fonksiyonun bir arada yürütülmesini sağlaması bakımından gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Sap ile kuruluşlar kendileri için önem taşıyan departmanlar arasında güçlü bir iletişim kurabilmekte, fonksiyonların sağlıklı ve eş zamanlı yürütülmesini sağlayabilmektedir.

SAP çözümleri ile satın alma, üretim ve müşteri memnuniyetini tek yazılımda görebilirsiniz. Tek bir platformda toplanan veriler, aynı zamanda işlenebilir. Bu da şirketlere detaylı bir analiz fırsatı vererek müşterileri daha iyi anlama olanağı sunar.

 

ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması) Nedir?

ERP, kuruluşlarda performansın maksimumda sürdürülmesi için iş süreçlerinde sistemli hareket etme ve otomatikleştirme sunan bir yazılım türüdür. Bir kaynaktan kuruluşun genelinde tüm süreçlerde veri akışlarını düzenler ve söz konusu süreçlerin kolaylaştırılmasını sağlar.

ERP sistemleri birçok kaynaktan veriler toplamakta ve bunların tekrarını önlemekte, böylece işlemleri ve verileri tek kaynaktan yönetme olanağı sunmaktadır. Günümüzde bu sistemler sektör fark etmeksizin işletme yönetiminde önemli hale gelmiştir.

SAP ERP Nedir?

SAP ERP yatırım, kontrol, finans, işletme denetimi, projeler, tedarik zinciri yönetimi ve daha birçok alanda kullanılan bir sistemdir. Birden çok sistemin tek bir sisteme dönüştürülmesi ile veri akışı ve süreç yönetimini kolaylaştırması bakımından bu sistem gün geçtikçe daha fazla şirket tarafından tercih edilmektedir.

SAP Modülleri Nelerdir?

SAP, birçok endüstri ve işlevsel alanı kapsayan geniş bir işletme kaynak planlaması (ERP) sistemidir. SAP'nin modülleri, farklı iş süreçlerini ve fonksiyonlarını desteklemek için tasarlanmıştır ve bir işletmenin ihtiyaç duyduğu hemen hemen her yönü kapsayabilir.

1. SAP SD (Sales and Distribution - Satış ve Dağıtım)

Teklif verme, fiyatlandırma ve birçok farklı işlemin yönetilmesinde kullanılan bir modül olup satış ve dağıtım modülü, envanterin yönetilmesine ve kontrol edilmesine önemli ölçüde katkı sağlamaktadır. Söz konusu modül sistem konfigürasyonu, ana veriler ve işlemlerden meydana gelmektedir. SAP SD diğer modüllerle entegre biçimde çalışmakta olup satış ve dağıtım aşamasındaki detaylardan sorumludur.

 • Sipariş yönetimini yapar ve aynı zamanda siparişleri izler.
 • Satış sürecinin optimize edilmesini sağlar.
 • Stok kontrolü yapar.
 • Fiyatlandırmayı yönetir.
 • İndirimleri yönetir.
 • Müşteri ilişkilerini yönetir.

2. SAP MM (Materials Managament - Malzeme Yönetimi)

İşletmeler için gereken üretilen ve işlenen malzemelerin yönetiminde kullanılmaktadır. MM sistemi kullanılarak farklı satın alma süreçleri de yönetilebilmektedir. Önemli modüllerden biri olan SAP MM tedarik zinciri açısından kilit role sahiptir. Bu modülde bulunan bütün detaylar ana verilere bağlı olarak değişmektedir.

 • Tedarik zinciri yönetimini sağlar.
 • Stok kontrolünü gerçekleştirir.
 • Tedarikçi ile olan ilişkilerin yönetimini sağlar.
 • Satın alma sürecinin optimize edilmesini sağlar.

3. SAP FICO (Financial Accounting and Controlling - Finans Muhasebesi ve Kontrol)

İki ERP modülün birleşiminden meydana gelen FICO Finansal muhasebe ve kontrol modüllerini ifade etmektedir. FI modülü işletmede finans verilerinin akışını takip eder ve stratejik kararlar için bilgilerin entegrasyonunda kullanılmaktadır. CO modülü ise bir yapı içinde bulunan süreçlerin tamamının koordinasyonunun sağlanması, bunların takip edilmesini sağlamakta ve iş akışını takip etmektedir.

 • Finansal işlemleri yönetir
 • Finansal işlemlerin verilerini kaydeder
 • Bütçe yönetimini yapar
 • Vergi hesaplamalarını yapar
 • Mali tabloları hazırlar

Keşfedin: SAP ABAP Danışmanlığı

4. SAP QM (Quality Management - Kalite Yönetimi)

Bu modül ile bir organizasyonda devam eden süreçlerde kalitenin yönetimi sağlanmaktadır. Kalite yönetim modülü kalitenin farklı süreçlerde devam ettirilmesi için uygulamaya alınmaktadır ve bunun yanında işlevsel bir yol ile kurumun işlerinin hızlanmasına katkı sağlamaktadır.

 • Kalite yönetimi.
 • Kalite güvencesi.
 • Kalite planlaması.
 • Kalitenin kontrol edilmesi.
 • Kalitenin izlenmesi ve iyileştirilmesi.
 • Kalite eğitimi verilmesi.

5. SAP PP (Production Planning - Üretim Planlama)

Üretim yönetimi ve planlaması için kullanılan bu modül, özel yazılımlar içermektedir. Aynı zamanda üretimde kullanılan prosedür ve planların gerçekleştirilmesi için temel veriler, işlemler ve sistemsel konfigürasyondan meydana gelir.

 • Üretim sürecini planlar.
 • Üretim sürecini analiz eder ve izler.
 • Üretim kapasitesinin planlamasını yapar.
 • Üretim siparişlerini analiz eder ve yönetir.
 • Firmanın üretim sürecini optimize ederek verimliliği arttırır.

6. SAP PS (Project System - Proje Sistemi)

SAP ERP sistemleri açısından oldukça önemli olan bu modül, halihazırda uygulanmakta olan iş süreçlerinde projelerin planlanması ve yönetilmesi için kullanılmaktadır. Hizmet ve malzeme talep edilmesi, çizelgeleme, planlama ve maliyet bütçeleme gibi süreçlerde kullanılan birçok araca sahip bir modüldür.

7. SAP PM (Plant Maintenance - Sistem Bakımı)

Kuruluşlarda sistem ve ekipmanların desteklenmesi ve bakımı için gerekli modüllerden biridir. Kalite yönetimi, malzeme yönetimi, satış, üretim, planlama, finans, dağıtım vb. diğer bileşenlerle entegre biçimde kullanılmaktadır. Bu modül aracılığı ile şirketler bakım ve onarıma ilişkin faaliyetleri kolaylıkla gerçekleştirebilmektedir.

 • Bakım planlaması yapar.
 • Ekipmanların bakım programını oluşturur ve bakım gereksinimlerini yönetir.
 • Bakım görevlerini yürütür. Bu faaliyetleri takip etmenize olanak sağlar ve aynı zamanda kaydeder.
 • Bakım maliyetinin yönetimini yapar.
 • Bakım performansını izler ve bakım analizini yapar.

8. SAP HCM (human Capital Management - İnsan Kaynakları Yönetimi)

İlgili işletmenin insan kaynakları departmanının iş sürecini geliştirmek için kullanılmaktadır. SAP HCM, İK yönetiminde verilerin işlenmesine ve analiz edilmesine olanak sağlamaktadır. Ayrıca, şu hususları da analiz etmeye yardımcı olmaktadır:

 • Çalışanın performansı.
 • Promosyonlar.
 • Çalışan maaşlarının yönetilmesi.
 • Maaş bordrosu işlemleri.
 • Eğitim yönetimi.
 • İşe alım süreçleri.

SAP Ne İşe Yarar?

 • SAP sistemi bir kuruluş içinde bulunan verilerin tamamını bir tek noktada toplamakta, kullanıcıların bunları depolamasını, düzenlemesini sağlamaktadır.
 • Yapılacak tüm işlemlerin bir platform ile tamamlanmasını sağlamaktadır.
 • Kuruluşun içinde bulunan departmanların işlemlerini çok daha avantajlı bir şekilde yürütmesini sağlamaktadır.
 • Farklı modüller kullanılarak kuruluş içerisinde farklı departmanlara ait süreçlerin çok daha verimli yürütülmesi sağlanmaktadır.
 • Kurumsal işlemler, ödemeler, personel eğitimi, kişisel planlama gibi uygulamalar da modüller aracılığıyla etili ve verimli şekilde sürdürülebilmektedir.

SAP ERP Nasıl Çalışır?

SAP ERP sistemi farklı kaynakların bir araya gelmesi ile çalışmaktadır. Yazılım alanında ortaya çıkarılan uygulamaların her biri farklı bir süreçle ilgilidir ancak aynı veri tabanından hareket etmektedir. ERP ise kompleks bir yapıya sahip olup bütün süreçlerin tek bir sisteme entegrasyonu ile tüm süreçlerin kolaylaştırılmasını sağlamaktadır. Böylelikle kuruluşlara ait kaynak kullanımı verimli hale gelmektedir. ERP yazılımı kullanan kuruluşlar verileri bir araya getirebilmekte ve verilerin gerekli yerlere sağlanmasında başarılı süreçler yönetmektedir.

SAP ERP Özellikleri

SAP ERP özellikleri şöyle sıralanabilir:

 • Bütün sektörleri hedefleyen ve kurulum aşamasında özelleştirilebilen paketlerdir.
 • Eklemelerle sektörel alanda geliştirilebilmektedir.
 • Bir uygulama yazılımıdır. Sunucu, veri tabanı ve sunucudan meydana gelen katmanlı bir yapıda çalışmaktadır.
 • İş süreçlerinin verilerini ve temel verileri bir arada tutar.
 • Sahip olduğu uygulamalar ile çözüm sunmaktadır.
 • Kurumsal fonksiyonları destekleyici bir yapıya sahiptir ve bu bakımdan işlevseldir.
 • Küresel ölçekte bölge ve ülkelerden bağımsız tasarlanan sistem, bölgesel ya da ülkelere göre değişebilen mevzuata uygun düzenleme ve uygulamalar için de kullanılabilmektedir.
 • ERP dünya genelinde kullanım kolaylığı sunan işlevsel yapısı ile bütün sektörler için uygulanabilirdir.
 • ERP paketleri ödeme, sipariş ve tedarik gibi sürekli ve düzenli uygulamalar için de destekleyicidir.
 • Sisteme ait arayüz ve grafikler bütün uygulama alanları için tutarlılığa sahiptir.

SAP Açılımı Nasıldır?

SAP açılımı, “Systems, Applications and Products” yani “Sistemler, Uygulamalar ve Ürünler” anlamına gelmektedir.

Sap Programı Ücretli Mi?

SAP Programı ücretlidir ancak bu programın temin edildiği ya da kullanımına yönelim eğitim verilen platformlarda demo sürümü de bulunmaktadır. Bu sürümle bir süre deneme kullanımı mümkün olabilmektedir. SAP modüllerinin başarıyla uygulanabilmesi için uzmanlardan destek almanız gerekmektedir. Ücretlendirme, süreçlerinizin gerektiği koşullara, kullanıcı sayınıza, vb. durumlara göre değişebilmektedir.

Keşfedin: SAP BTP ve SAP Analytics Cloud (SAC) Nedir? Örnekleri İle

ERP ve Sap Arasındaki Fark Nedir?

ERP, kurumsal kaynak planlama sistemidir ve Sap yazılımı, ERP kapsamında bir yazılımdır. SAP yazılımı dünya genelinde en yaygın olarak kullanılan ERP programdır ve bazı türleri yapay zekâ destekli olarak da kullanılabilmektedir. Bu çerçevede ERP kavramı, Sap’tan çok daha kapsamlıdır.

İlginizi Çekebilir: SAP S/4HANA Dönüşüm Danışmanlık