Endirekt Satın Alma Nedir? Ne İşe Yarar?

17.02.2024

Endirekt satın alma, bir işletmenin günlük işleyişi için gereken mal ve hizmetlerin satın alınmasıdır. Rutin uygulamalar için gerekli olsa da satın alma ekipleri daha çok doğrudan satın alma eğilimindedir ve bu nedenle genelde ikinci planda kalmaktadır. Bu tedarik süreci, bütün gerekli unsurların alınmasını optimize etmekte ve genel itibarıyla bir işletmede ürün çıktısının üretimiyle doğrusal ilişki içinde olmayan mal ve hizmetleri içermektedir.

Endirekt satın alma, genel satın alma fonksiyonunun bir kısmını oluşturmaktadır fakat son yıllarda önemi gitgide artmaktadır. Birçok şirketin sanal ürün satışına başlaması sebebiyle maliyetler artmakta olup bu da yönetim gruplarının endirekt satışa daha fazla odaklanmasına yol açmaktadır.

Endirekt Satın Alma Ne İşe Yarar?

Endirekt satın alma, işletmelerin temel faaliyet gösterdikleri alanlar dışında kalan hizmet ve malların temin edilme sürecidir ve genel olarak direkt olarak üretimle ilgisi olmayan, dolaylı ve destekleyici faaliyetlere ilişkin malzemeleri kapsamaktadır. Bilgisayar ekipmanları, ofis malzemeleri, temizliğe yönelik hizmetler vb. unsurlar bu kapsamda ele alınmaktadır. Bu tip satın alma uygulamaları işletmelerdeki günlük faaliyetlerin devam ettirilebilmesi, maliyetlerin düzenlenmesi, uzmanlık alanlarına odaklanılabilmesi, kaynakların verimli kullanılabilmesi ve risklerin minimize edilmesi için önemli bir yarar sağlamaktadır, aynı zamanda işletmeler endirekt satış alanında uzmanlaşan tedarikçilerden hizmet temin ederek kârını artırabilmektedir.

Endirekt Satın Almanın Önemi Nedir?

Endirekt satın alma, bir işletmede günlük rutinlerin sürdürülmesi açısından önemlidir. Bu satın alma modeli temel iş süreçleri için gerekli olan malzemelerle ilgili mal ve hizmetlerin edinilmesini ifade eder ve doğrudan satın alma ile ayrı bir şekilde sürdürülür.

Endirekt satın alma;

 • İşletmeye ait maliyetlerin yönetilmesi ve operasyonel verimliliğin artırılması,
 • Satın alma fonksiyonunun yönetilmesi, şirket ve tedarikçi arası ilişkilerin geliştirilmesi, harcamaya yönelik bütçelerin karşılandığından emin olunması, paydaşlar ile yakın iş birliği kurulması,
 • Kaynak bulma ve doğrudan satın alma tekniklerinden yararlanılması, işletmenin yüksek kalite standartlarının muhafaza edilmesi açısından kritik bir öneme sahiptir.

İlginizi Çekebilir: SAP CAR OAA

Endirekt Satın Alma Danışmanlık İşletmelere Ne Gibi Faydalar Sağlar?

Endirekt satın alma danışmanlığın sağladığı faydalar şöyle sıralanabilir:

 • İşletmenin büyüklüğüne ve yapısına bağlı olarak satın alma yönetiminin etkili olarak uygulanması,
 • İşletmenin hedeflerine ulaşması, işlerin büyütülmesi, tedarikçi tabanı ile kurulan iş birliklerinin geliştirilmesi,
 • Sürdürülebilirlik hedeflerinin ve maliyetlerin optimize edilmesi,
 • İşletmenin daha verimli ve kapsamlı anlaşmalar yapması,
 • İşletmenin rekabet avantajı kazanması,
 • Satın alma işlemlerinde stratejiler geliştirilmesi ve uygulanması gibi birçok yönden işletmeye katkı sağlamaktadır.

Keşfedin: SAP Modülleri Nelerdir

Endirekt Satın Alma Nasıl Yönetilir?

Endirekt satın alma yönetimi şu aşamalardan meydana gelmektedir:

 1. Sürecin başarılı olması için işletmedeki genel stratejilerle uyumlu hareket edilmelidir. Stratejik hedef belirlemesi yapılmalı ve satın alma sistemleri de bunlara uygun şekilde oluşturulmalıdır.
 2. Bu kapsamda işletmede ne gibi hizmetlere ve mallara ihtiyaç olduğu tespit edilmelidir. Bu aşamada aynı zamanda mevcut tedarikçilerin durumu da dikkate alınmalıdır.
 3. Maliyet etkin, güvenilir ve nitelikli tedarikçilerle çalışılması, başarılı bir endirekt satın alma stratejisi oluşturulması bakımından son derece önemlidir. Tedarikçilerin seçiminde tiziz davranılmalıdır.
 4. Yapılan anlaşmaların mutlaka belgelendirilmesi ve sözleşmelerin düzenli aralıklarla kontrolü, iş birliğinin güçlendirilmesi için ve anlaşmazlıkların baştan önlenmesi açısından önemlidir.
 5. Tedarikçilerin ortaya koyduğu performansın düzenli olarak takip edilmesi ve değerlendirilmesi sağlanmalıdır, bu işletme için iyileştirme olanağı sunacaktır.
 6. Endirekt satın alma süreçleri için en önemli konu maliyetlerin kontrol altında tutulmasıdır. Maliyet analizleri ve bütçe takiplerinin düzenli yapılması önemsenmelidir.
 7. Satın alma departmanında görevlendirilecek personelin süreçleri iyi anlaması ve etkili şekilde yönetebilmesi için düzenli eğitimlere tabi tutulması gerekmektedir.

Direkt Ve Endirekt Satınalma Farkı

Direkt ve endirekt satın alma farkı şöyle ifade edilebilir:

Direkt Satın Alma

Endirekt Satın Alma

İşletme için direkt satın alma gereklidir.

Endirekt satın alma işletmeler için daha çok ikinci plandadır.

Direkt satın alma, bir şirkette temel harcamalardandır ve yüksek önceliğe sahiptir.

Birçok satın alma profesyonelinin buna düşük öncelik vermesi nedeniyle dolaylı satın alma genellikle göz ardı edilmektedir.

Büyük miktarlarda satın alınmaktadır.

Küçük miktarlarda satın alınmaktadır.

İşletmelerin ürünlerini doğrudan etkiler.

İşletmede günlük faaliyetlerin devamı için kritik bir öneme sahiptir.

Bitmiş ürünlerin bir parçası olarak değerlendirilir.

Bitmiş ürünlerle değil, ürünlerin bitirilmesi için gereken yardımcı unsurlar bakımından önemlidir.

Keşfedin: SAP S/4HANA Nedir

Endirekt Satınalma Faydaları Nelerdir?

Endirekt satın alma faydaları şunlardır:

 • Şirkette bulunan satın alma yazılımları kullanılarak tasarruf hedeflerine ulaşmada katkı sağlayabilmektedir.
 • Tasarruf fırsatlarının tespiti ile tedarikçilerle iletişimde daha iyi maliyet ve fiyatlarla pazarlık olanağı sunmaktadır.
 • Satın alma süreçlerini kolaylaştırır, idari maliyetlerin büyük oranda azaltılmasını sağlar.
 • Endirekt alımların optimize edilmesi ile pazarda rakiplere karşı rekabet avantajı sağlanabilir.
 • Endirekt satın alma, işletmenin kendi uzmanlık alanına odaklanmasını ve hedeflerini gerçekleştirebilmesi için alan sağlamaktadır. İşletme uzmanlık alanına daha fazla zaman ayırarak müşteri memnuniyetini ve bağlılığını artırabilir.
 • Bu satın alma süreçleri doğrudan satın almaya kıyasla daha verimli ve hızlı bir süreçtir.  Uzman tedarikçilerle iş birlikleri geliştirilmesi, siparişten teslime kadar geçen sürenin azaltılmasını sağlar ve bu da işletmelerin acil gereksinimlerinin daha hızlı karşılanabilmesini sağlar.

Bir Önceki Yazımızı İnceleyin: Konsinye Satış 

Hizmetlerimiz ve tecrübelerimiz hakkında bilgi almak için bize yazın: info@skalla.com.tr